Start

Att besöka tingsrätten


För många människor innebär kallelsen till huvudförhandlingen den första kontakten med domstolsväsendet. Situationen präglas ofta av oro och många känner inte till hur en rättegång går till rent praktiskt. Sådana gånger är det viktigt att ha någon att vända sig till med frågor och funderingar. 


Vittnesstöden är ideellt verksamma personer som finns på plats vid tingsrätten för att bistå med medmänskligt stöd och praktisk information i samband med besöket på domstolen. 


Vittnesstöden håller till i tingsrättens lokaler, en trappa upp. De bär en namnbricka med föreningens logga. Det finns flera väntutrymmen på tingsrätten och det finns även möjlighet att vänta i ett avskilt rum.

Behöver du stöd eller infomation inför en rättegång? Kontakta samordnaren:


info@vittnesstodenuppsala.se

Tel: 076-004 71 93